Privacy Reglement

 

​College Bescherming Persoonsgegevens

Op sommige pagina's wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke informatie in te voeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens of uw e-mailadres. Met deze gegevens wordt uiteraard erg zorgvuldig omgegaan. Hieronder wordt uitvoerig ingegaan op dit onderwerp in ons Privacy Reglement.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Kinder Wonderland houdt zich uiteraard volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van de door haar verkregen persoonsgegevens daarnaast aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

​Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens

Kinder Wonderland respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site. Persoonlijke informatie die wordt verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de verstrekte gegevens voornamelijk voor het afhandelen van bestellingen en deze bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. 

Wij zullen nooit méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan daadwerkelijk noodzakelijk is. Waar mogelijk zullen wij uw naam (en overige identificerende kenmerken) uit uw gegevens verwijderen. 

​Verzamelde gegevens

Bij het aanmaken van een persoonlijke account op Kinder Wonderland zullen de door u ingevoerde gegevens worden bewaard op een Secured Server. 

Indien u iets bestelt, reserveert of uzelf aanmeldt op de website van Kinder Wonderland kan u worden gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren. Door het opgeven van deze gegevens geeft u uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken voor onderstaande doeleinden: 

 • het afhandelen van uw bestelling;
 • het informeren over het verloop van uw bestelling; 
 • het verzenden en factureren van de bestelde producten; 
 • verdere ontwikkeling en verbetering van onze site, producten en (logistieke) dienstverlening;   
 • met uw toestemming slaan wij uw persoonlijke gegevens (en gegevens met betrekking tot uw bestellingen) en het gebruik van onze diensten op, zodat wij het winkelen bij Kinder Wonderland voor u kunnen optimaliseren (wij kunnen artikelen aanbevelen die u, op basis van eerdere aankopen, wellicht interessant vindt); 
 • tenslotte slaan wij informatie op (onder andere het gebruikte IP-adres) om bepaalde gebruiksstatistieken te verkrijgen en om de website te beveiligen. 

Heeft u vragen of wilt u dat uw contactgevens worden gewijzigd of verwijderd, neemt u dan contactmet ons op. 

​Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

Wij zullen nooit zomaar persoonsgegevens doorgeven (of verkopen) aan derden. Het verstrekken van deze gegevens is ten alle tijde gebaseerd op één van onderstaande gronden: 

 • toestemming van de betrokkene; 
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting; 
 • vitaal belang van de betrokkene; 
 • uitvoeren van een publiekrechtelijke taak; 
 • gerechtvaardigd belang van de organisatie.

​Adreswijziging doorgeven

U bent als klant van Kinder Wonderland verplicht een eventuele adreswijziging aan ons door te geven. Indien er geen adreswijziging bekend is wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatstbekende adres en blijft u verantwoordelijk en aansprakelijk voor door u bestelde artikelen die door ons op dit oude adres zijn afgeleverd. 

​Beveiliging van de website

Kinder Wonderland maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding op elke pagina waar mogelijk persoonlijke gegevens kunnen worden ingevoerd. Een beveiligde internetverbinding kunt u herkennen aan een slotje en 'https://' in plaats van de gebruikelijke 'http://' in de adresbalk van uw browser. 
 

​Cookies

Bij Kinder Wonderland wordt gebruik gemaakt van Cookies die door de browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zorgen er onder andere voor dat informatie met betrekking tot uw bestelling kan worden opgeslagen. 

U kunt er ten alle tijde voor kiezen om uw eigen browserinstellingen dusdanig in te stellen dat u tijdens uw bezoek aan Kinder Wonderland geen Cookies op uw computer ontvangt. 
 

​Wijzigingen in het Privacy Reglement

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te kunnen wijzigen. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen hierin op de hoogte bent. 

19 januari 2015