Meteen naar de content

Volg ons!

Klanten waarderen ons met een 9.1👌

Vanaf € 40,- gratis verzending

Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Klachtenregeling

​Klachten


Mocht het zo zijn dat u een klacht heeft over door Kinder Wonderland geleverde producten en/of diensten dan dient u deze klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn bij Kinder Wonderland in te dienen via klantenservice@kinderwonderland.nl. Wij vragen u om uw klacht zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk te omschrijven, waar mogelijk met order- of productnummers en besteldata. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zult u hiervan altijd een bevestiging krijgen.

Bij Kinder Wonderland streven wij ernaar uiterlijk binnen veertien (14) dagen te reageren op een ingediende klacht. Mochten wij niet in staat zijn om binnen deze termijn op uw klacht te reageren dan zal er altijd contact met u worden opgenomen. Wij zullen u dan een indicatie geven van de tijd die er nog nodig is om inhoudelijk op uw klacht te kunnen reageren.

Naast deze klachtenafhandeling is het eveneens mogelijk een klacht over een product, dienst of service van Kinder Wonderland in te dienen via het klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Kermerk. De ingediende klacht zal in dit geval naar Kinder Wonderland én naar de Stichting Webshop Keurmerk worden verzonden.

Wij streven ernaar uw eventuele klacht(en) in goed overleg op te lossen. Mocht het zo zijn dat de ingediende klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Lees meer over de Klachtenregeling in onze Algemene Voorwaarden (artikel 16).

Geschillen

Geschillen tussen de consument en de ondernemer (in dit geval: Kinder Wonderland) kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop. Zij zullen een geschil slechts in behandeling nemen indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarnaast zal het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan ervan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig moeten worden gemaakt.

​Geschillen kunnen zowel door u als consument als door Kinder Wonderland worden voorgelegd aan deze Geschillencommissie. U kunt gedetailleerde informatie over deze regeling teruglezen in de Algemene Voorwaarden (artikel 17).

Adresgegevens Geschillencommissie Webshop:
Postbus 90600
2509LP Den Haag
www.sgc.nl

Branchegarantie

De uitspraak van de Geschillencommissie Webshop is (volgens de Algemene Voorwaarden) bindend. De Stichting Webshop Keurmerk staat er garant voor dat haar leden (in dit geval: Kinder Wonderland) deze uitspraak nakomen, tenzij het lid (in dit geval: Kinder Wonderland) besluit dit bindende advies van de Geschillencommissie Webshop binnen twee (2) maanden na de verzending ervan ter toetsing aan een rechter voor te leggen.

Indien het bindend advies van de Geschillencommissie Webshop na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt in kracht van gewijsde is ingegaan, herleeft bovengenoemde garantstelling van de Stichting Webshop Keurmerk. Dit bedrag wordt door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd, tot maximaal een bedrag van €10.000,- (tienduizend) per bindend advies. Bij Bedragen groter dan €10.000,- (tienduizend) per bindend advies wordt €10.000,- (tienduizend) uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid (in dit geval: Kinder Wonderland) het bindend advies van de Geschillencommissie Webshop nakomt.

Voor meer informatie en specifieke bepalingen verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden (artikel 18).

» Kinder Wonderland «

✨open-end speelgoed ✨wollen kinderkleding ✨educatief speelgoed ✨barnsteen

Gratis bezorging

vanaf € 40,-

Vandaag besteld

morgen in huis