Meteen naar de content

Volg ons!

Klanten waarderen ons met een 9.1👌

Vanaf € 40,- gratis verzending

Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Privacy Reglement

​Bedrijfsgegevens

Vestigings- en factuuradres:
Kinder Wonderland
Taxandrialaan 57E
60321XW Budel
Nederland

KvK nummer:74450239
BTW-nummer:NL859905639B01
Mailadres: info@kinderwonderland.nl 

​Privacy Algemeen

Kinder Wonderland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft door deze gebruikers vertrouwelijk wordt behandeld. De verstrekte gegevens worden door ons gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor alle overige zaken zullen de verstrekte gegevens uitsluitend door ons worden gebruikt met uw toestemming. 

Kinder Wonderland heeft bij het verwerken van een order bepaalde gegevens nodig. Het gaat hier om een naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens. Met behulp van deze informatie kunnen wij een order uitvoeren en klanten van het verloop van deze order op de hoogte houden. 

Om het winkelen bij Kinder Wonderland zo aangenaam mogelijk te laten verlopen slaan wij met toestemming van de gebruiker de ingevoerde persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de geplaatste order op. Hierdoor kunnen wij onze website personaliseren. Het ingevoerde emailadres wordt gebruikt om klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten of speciale acties. Wanneer deze mailberichten door de gebruiker niet langer worden gewenst kan deze zich gemakkelijk uitschrijven onderaan de verzonden mail. 

​College Bescherming Persoonsgegevens

Op sommige pagina's wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke informatie in te voeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens of uw e-mailadres. Met deze gegevens wordt uiteraard erg zorgvuldig omgegaan. Hieronder wordt uitvoerig ingegaan op dit onderwerp in ons Privacy Reglement.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Kinder Wonderland houdt zich uiteraard volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van de door haar verkregen persoonsgegevens daarnaast aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

​Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens

Kinder Wonderland respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site. Persoonlijke informatie die wordt verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de verstrekte gegevens voornamelijk voor het afhandelen van bestellingen en deze bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. 

Wij zullen nooit méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan daadwerkelijk noodzakelijk is. Waar mogelijk zullen wij uw naam (en overige identificerende kenmerken) uit uw gegevens verwijderen. 

Er kan voor gekozen worden om een account (met een zelfgekozen wachtwoord) aan te maken. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren zodat uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens automatisch voor u worden ingevuld. Dit account kan ten alle tijde worden verwijderd door een verzoek hiertoe naar ons te mailen (info@kinderwonderland.nl). 

​Verzamelde gegevens

Bij het aanmaken van een persoonlijke account op Kinder Wonderland zullen de door u ingevoerde gegevens worden bewaard op een Secured Server. 

Indien u iets bestelt, reserveert of uzelf aanmeldt op de website van Kinder Wonderland kan u worden gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren. Door het opgeven van deze gegevens geeft u uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken voor onderstaande doeleinden: 

 • het afhandelen van uw bestelling;
 • het informeren over het verloop van uw bestelling; 
 • het verzenden en factureren van de bestelde producten; 
 • verdere ontwikkeling en verbetering van onze site, producten en (logistieke) dienstverlening;   
 • met uw toestemming slaan wij uw persoonlijke gegevens (en gegevens met betrekking tot uw bestellingen) en het gebruik van onze diensten op, zodat wij het winkelen bij Kinder Wonderland voor u kunnen optimaliseren (wij kunnen artikelen aanbevelen die u, op basis van eerdere aankopen, wellicht interessant vindt); 
 • tenslotte slaan wij informatie op (onder andere het gebruikte IP-adres) om bepaalde gebruiksstatistieken te verkrijgen en om de website te beveiligen. 

Heeft u vragen of wilt u dat uw contactgevens worden gewijzigd of verwijderd, neemt u dan contact met ons op. 

​Gegevens verwerkers

Voor het verwerken van de orders en het draaiend houden van de website werken wij samen met een aantal partners: 

Antagonist
Antagonist verzorgt de hosting van de webshop www.kinderwonderland.nl. Zij voldoen met hun veiligheidsbeleid aan de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. 
De vernieuwde verwerkersovereenkomst is 25 mei 2018 automatisch in werking getreden tussen Antagonist en Kinder Wonderland. 

Opencart
De software van de webshop www.kinderwonderland.nl is Opencart. Deze software onthoudt in de backend van de shop de gegevens die nodig zijn voor de effectieve orderverwerking. Ook worden de aangemaakte accounts (gebruikersnaam en wachtwoord) hierop bewaard. 

Exact
De boekhouding van Kinder Wonderland wordt gevoerd in een online programma dat onderdeel is van Exact. Alle facturen worden hierin bijgehouden. Het programma biedt de mogelijkheid om bepaalde boekingen extern te delen, hiervan maakt Kinder Wonderland nooit gebruik. De ingevoerde informatie is slechts beschikbaar voor Kinder Wonderland na invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord. Elke vorm van datamining en doorverkoop van gegevens door Exact is volledig en onvoorwaardelijk uitgesloten. Exact en al haar klanten zijn gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese Privacy-richtlijn. 

Mollie 
De betaalprovider van Kinder Wonderland is Mollie. Mollie is een Collecting Payment Service Provider (CPSP), die betaaldiensten, zoals iDEAL, verzorgt voor met name webshops. Sisow verwerkt ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer er als consument een betaling wordt verricht via Sisow voor de aankoop van een product bij Kinder Wonderlan,d worden de volgende persoonsgegevens vewerkt: betaalgegevens (IBAN en BIC), naam rekeninghouder, IP-adres en in sommige gevallen ook naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum e.d. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verlening van haar diensten. Sisow kan persoonsgegevens delen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Sisow, sluit Sisow een verwerkersovereenkomst. Sisow selecteert derde partijen met de nodige zorgvuldigheid en waarborgen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen. Derde partijen zijn bijvoorbeeld de betaalmethoden leveranciers (bijvoorbeeld iDEAL, AfterPay of Klarna) waarmee persoonsgegevens van consumenten worden gedeeld om de transactie en betaling succesvol uit te voeren. 

Sendcloud 
Voor het efficiënt verwerken en verzenden van orders maken wij gebruik van de diensten van Sendcloud. De software van Sendcloud verwerkt de ingevoerde persoonsgegevens om zo een verzendlabel aan te kunnen maken. We delen persoonsgegevens dus met Sendcloud. Afspraken over de verwerking van deze gegevens zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst is verwerkt in de vernieuwde algemene voorwaarden waarmee Kinder Wonderland akkoord is gegaan. Privacy nemen ze bij Sendcloud erg serieus, twee organisaties (Autoriteit Persoonsgegevens - AP en de Autoriteut Consument & Markt - ACM) en een functionaris (Functionaris voor de Gegevensbescherming) houden toezicht op hoe zij persoonsgegevens verwerken. 
 

GEGEVENSDELING MET LANDEN BUITEN DE EU

Mailchimp 
Mailchimp is een programma waarmee Kinder Wonderland haar nieuwsbrieven verstuurt. Mailchimp verwerkt voor Kinder Wonderland de gegevens om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen (slaat de e-mailadressen en bijbehorende namen op) en daarnaast houdt Mailchimp bij wat ontvangers met de nieuwsbrief doen. Wanneer een klant zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief dan staan de gegevens van deze klant (naam, emailadres, profielvoorkeuren en statistieken) ook in Mailchimp. 
Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten, persoonsgegevens worden hiermee dus doorgegeven naar dit buiten-EU land. Mailchimp is echter gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield, op basis hiervan is het toegestaan om deze persoonsgegevens met ze te delen.
Er is op 23 mei 2018 een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten. 

Google Analytics 
Google Analytics verwerkt de statistieken van Kinder Wonderland. Wanneer je www.kinderwonderland.nl bezoekt dan worden jouw gegevens geanonimieerd doorgegeven aan Google Analytics. Google is gevestigd in de Verenigde Staten waardoor jouw geanonimiseerde gegevens worden doorgegeven aan dit buiten-EU land. Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield waardoor het is toegestaan deze informatie met ze te delen. 
 

​Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

Kinder Wonderland zal nooit zomaar persoonsgegevens doorgeven (of verkopen) aan derden. Het verstrekken van deze gegevens is ten alle tijde gebaseerd op één van onderstaande gronden: 

 • toestemming van de betrokkene; 
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting; 
 • vitaal belang van de betrokkene; 
 • uitvoeren van een publiekrechtelijke taak; 
 • gerechtvaardigd belang van de organisatie.

​Adreswijziging doorgeven

U bent als klant van Kinder Wonderland verplicht een eventuele adreswijziging aan ons door te geven. Indien er geen adreswijziging bekend is wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatstbekende adres en blijft u verantwoordelijk en aansprakelijk voor door u bestelde artikelen die door ons op dit oude adres zijn afgeleverd. 

​Bewaartermijn gegevens

Kinder Wonderland kan persoonsgegevens op verzoek verwijderen nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. De wettelijke bewaartermijn voor bestellingen is (door de Belastingdienst) vastgesteld op 7 jaar. Het is noodzakelijk om gedurende deze termijn de aankoopgegevens en de persoonlijke gegevens te bewaren. Andere gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het voeren van een deugdelijke administratie kunnen op verzoek al eerder verwijderd worden.

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (met inachtneming van bovenstaande). Deze gegevens kunnen worden opgevraagd via klantenservice@kinderwonderland.nl.

Wanneer gegevens met toestemming zijn verkregen (bijvoorbeeld de nieuwsbriefaanmelding), bestaat voor u ten alle tijde het recht op intrekking van die toestemming. 

Vanwege statistische doeleinden bewaren wij de gegevens, zonder tegenbericht, langer dan 7 jaar. Wij gebruiken deze gegevens voor optimalisatie van de webshop. De bewaartermijn van de noodzakelijke persoonsgegevens: minimaal 7 jaar, maximaal 30 jaar. 

​Beveiliging van de website

Kinder Wonderland maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding op elke pagina waar mogelijk persoonlijke gegevens kunnen worden ingevoerd. Een beveiligde internetverbinding kunt u herkennen aan een slotje en 'https://' in plaats van de gebruikelijke 'http://' in de adresbalk van uw browser.

​Cookies

Bij Kinder Wonderland wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zorgen er onder andere voor dat informatie met betrekking tot uw bestelling kan worden opgeslagen. Kinder Wonderland gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en geven ons informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
U kunt er ten alle tijde voor kiezen om uw eigen browserinstellingen dusdanig in te stellen dat u tijdens uw bezoek aan Kinder Wonderland geen Cookies op uw computer ontvangt. ​

Klachten

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw gegevens dan kunt u ten alle tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het lezen van de Privacy Policy van Kinder Wonderland nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen (info@kinderwonderland.nl). Wij helpen u dan graag verder. ​

Wijzigingen in het Privacy Reglement

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te kunnen wijzigen. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen hierin op de hoogte bent. 

13 oktober 2022

» Kinder Wonderland «

✨open-end speelgoed ✨wollen kinderkleding ✨educatief speelgoed ✨barnsteen

Gratis bezorging

vanaf € 40,-

Feestelijk ingepakt

voor elke gelegenheid

Vandaag besteld

morgen in huis